Prěkrasno. To znači, što ty jesi slovjansko-govorečim člověkom. Medžuslovjansky jezyk razumějut vsi ljudi iz Polski, Rosiji, Čehiji, Ukrajiny, Srpski i ne toliko. To jest jezyk, koji my koristajemo, da by mogli komunikovati zo soboju bez potrěby učenja lokalnogo jezyka. Kako znajemo, naši jezyky pohodžajut iz jednogo jezyka-prědka — iz staroslovjanskogo. Znanje jednogo iz nih obyčno dostatočno, da by imělo se razuměnje o čem jest text na kojem-nebud slovjanskom jezyku. Slovjani dobro znajut, kako dogovoriti se s drugymi Slovjanami s pomočju prostyh, improvizovanyh narěčij. Hočeš naučiti se togo jezyka?
Zdravo. Čitaješ toj
text a razuměješ?
medžuslovjansky jest slovjanske esperanto.
čitaj dalje.
KAKO TO RABOTAJE?
Učenje medžuslovjanskogo jest něčto ine, neželi učenje realnogo jezyka. Kto znaje někoj slovjansky jezyk, toj uže znaje množinstvo medžuslovjanskogo, ibo on sostavjaje se izključno iz elementov vsih slovjanskyh jezykov + iz medžunarodovyh slov kako «professional» ili «kultura», ktore sut nam takože razumlive.
Naša obče historija
Každy slovjansky jezyk imaje podobnu strukturu. Napriklad, nazyvamo městoimena «ja», «ty», «vy», «my» i t.d. Skloňujemo slovy podobnym razom: slovo Drěvo — bez kogo? bez čego? — bez Drěva). Statistika govori, šta 40% vsih slovjanskih slov imaje isty korěnj.
Sama ista struktura
Improviziraj. Prěmyslij. Učenje medžuslovjanskogo jest uměnje prěměniti svoj rodny jezyk, da by byl razumlivy drugym Slovjanam. Slušaj, čitaj i pokušaj se objasniti po svojom. Časom budeš normalno govoriti sam.
Medžuslovjansky ne jest jezyk, ale prostRANSTVO jezykov
WATCH OUR SHOWREEL
PODCAST
GOVORENJE
POSLUŠAJ
što?????????????
ZVUČENJE
POGLĚDAJ
MEDŽUSLOVJANSKY
RAZUMĚJEŠ?
VOJTĚCH MERUNKA
WOW! WOW! WOW!
POGLĚDAJ
ČUDNO?
WATCH OUR SHOWREEL
ČUDNO?
VOJTĚCH MERUNKA
INTERESNO?
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
KAKO TO???
INTERESNO?
VOJTĚCH MERUNKA
WATCH OUR SHOWREEL
PRĚKRASNO?
GLĚDAJ NAŠ YOUTUBE
PODCAST
Začto mně jeST potrěbEn medžuslovjansky jezyk?
V turizmu
Medžuslovjansky može byti velikoju pomočju za ljudi putujučih po slovjanskyh krajah. Jestli vy jeste turističsky provodnik (kako gid), možete uživati toj jezyk a učiniti na tom reklamu, napriklad, kako «Prvi gid v Hrvatsku na medžuslovjanskom jezyku». Věrtě, turist iz Čehiji, Polski ili Ukrajiny bude vam razuměti na 80-90%. A kako mhono turistov iz naših krajin ovladaje Engelšsky jezyk? Jasno, što ne jest mnoho. Drugy priměr. Obyčajny polski turist, ktory hoče projehati po sve Rossije na transsibirskoj magistrale ili autostopom, može neučiti rusky jezyk, ale gavarati tamo na medžuslovjanskom.
1.
V komunikaciJI
Znajuči medžuslovjansky, člověk lučše razuměje texty napisane na vsekojem drugom slovjanskom jezyku. Možno obračati se ko vsemu slovjanskomu světu posrědstvom webstranic, forov i t.d. bez potrěby prěvodženja informacije na razne narodne jezyky. Kada vy natrenerujete medžuslovjansky, potom budete razuměti narodne slovjanske jezyky lepše. Jedete do Srbije za iskanjem ženy? Udivite jej těmto jazykom. Igrajete komputerove igry a nemožete odpověděti russkim igračam na jih zle slovy o vašoj mamě? Korystujte medžuslovjansky — vas točno zrazumějut.
2.
V učeniju a Erasmus
Medžuslovjansky jest dobro vvedenje za studentov slavistiky. Znanje medžuslovjanskogo davaje dobru osnovu k bystrějšej, legšej naukě drugogo slovjanskogo jezyka. Kad jesi studentom iz Slovakiji a jedeš za učenjem do Polski po programě Erasmus, prvi časy možeš koristiti medžuslovjansky za lehčim životom v nove krajině.
3.
V rabotne emigraciji
Jezyk može byti potrěbny, napriklad, ukrajinskim rabotnikam v Polskě ili Čehiji. Kogda imaš 3-mesečny vizum a 6 dny v tyžnu rabotaješ na fabrikě, jest logično, što nebudeš uspěvati učiti se Polskogo ili Českogo jezyka. Život bez znanij lokalnyh jezykov jest težky: trudno kupovati produkty, trudno pitati se ljudi na ulicah, na kakom autobusu jehati do centra mjesta. Ale medžuslovjansky pomože takim rabotnikam vrěměnno žiti v těhto krajinah a ne čuti sebe odstraněnymi.
4.
V poznanju slovjanskih kultur
Znanje medžuslovjanskogo davaje dobru osnovu k bystrějšej, legšej naukě drugogo slovjanskogo jezyka a kultury. Kad hočeš rabotati a živeti v někoj slovjanskoj krajine (napriměr, tutděn, kogda jest vojna na Ukrajině, mnogo Ukrajincov i Rusov ujehali iz svojih krajin do Polski, Srbiji ili Crne Gori), medžuslovjansky oblehči život minimalno v prvi časy po emigraciji, a takože dast velči prostor k izučenju lokalnyh jezykov.
5.
abeceda / азбука
BLOG
interesny instagram